LIFA Datamodel og dataregistre

LIFA Datamodel giver overblik over de forskellige dataregistre som LIFA distribuerer data fra.
Nogle af de vigtigste registre er BBR, CPR, CVR, DAGI, DAR, DPR, EST, MINIMAKS, PLANDK og SVUR.
Det er muligt hurtigt at fremsøge data ved at skrive de første tre bogstaver i søgefeltet.

Dataregister

BBR

Vigtig!!! Brug ikke BBR 1.7 efter den 1. januar 2024, da de ikke længere vil blive opdateret, brug i stedet Views fra BBR 2.0!

Til BBR 1.7 Til BBR 2.0

CPR

Her findes beskrivelser af views med data det Centrale Personregister.

Til CPR

CVR

Her findes beskrivelser af views med data det Centrale Virksomhedsregister.

Til CVR

DAGI

Her findes Views til Danmarks forskellige Administrative geografiske inddelinger

Til DAGI

Danmarks Miljøportal - DAI

Tilkøbsdata: Her findes beskrivelser af views med data fra DAI

Til DAI - Danmarks Miljøportal

DAR

Her findes beskrivelser af views med data fra Danmarks Adresseregister.

Til DAR

DMR

Tilkøbsdata: Her findes beskrivelser af views med data fra DMR

Til DMR

DPR-Konverter

Her findes beskrivelser af tabeller fra det Decentrale Personregister.

Til DPR-Konverter

DUBU

Tilkøbsdata: Her findes beskrivelser af views med data fra DUBU.

Til DUBU

Ejendomsbeliggenhed

Er i hovedreglen en reference mellem ejendommen og den adresse, der skal anvendes som beliggenhedsadresse

Til Ejendomsbeliggenhed

Ejerfortegnelse

Ejer af al fast ejendom i Danmark, baseret på den fællesoffentlige ejendomsnøgle "BFE-nummer". Ejerfortegnelsen er oplysninger om hvem der ejer hvad - En grundforudsætning for Ejerfortegnelsen er, at ejendommen findes i Matriklen identificeret ved et BFE-nummer..

Til Ejerfortegnelse

ESR

Vigtig!!! Brug ikke ESR efter den 1. januar 2024, da de ikke længere vil blive opdateret, brug i stedet Views fra Ejerfortegnelsen!

Til ESR

GeoDK

Bygninger, Vejmidter og systmelinjer opdateres hver dag og resten 1 gang om ugen

Til GeoDK

GEUS Jupiterdata

Tilkøbsdata: Her findes beskrivelser af Views med data fra Jupiter.

Til GEUS Jupiterdata

Kulturarv

Tilkøbsdata: Fund og fortidsminder

Til Kulturarv

MATRIKEL

Her findes beskrivelser af views med data fra Matriklen. Matriklen er det juridiske grundlag for ejendomsregistreringen i Danmark

Til MATRIKEL

MiljøGIS

Tilkøbsdata: Her findes beskrivelser af views med GIS data fra MiljøGIS.

Til MiljøGIS

MiniMAKS

Her findes beskrivelser af views med data fra Minimaks.

Til MiniMAKS

NOVA

Tilkøbsdata: Byggesagstabeller som vedr. NOVA-data høstet fra Serviceplatoformen

Til NOVA

Plandata

Her findes views med Plandata

Til Plandata

PlanDK

Udfasning ad ESR medfører, at PlanDkdata i ESR ikke opdateres. De nye plandata er på vej - Læs mere under Plandata eller kontakt support@lifa.dk

Til PlanDK

Stednavne

Her findes beskrivelser af views med data fra Danske Stednavne.

Til Stednavne

SVUR

Data opdateres ikke længere!!

Til SVUR

Tingbogen

Tilkøbsdata: Her findes beskrivelser af views med data fra Tingbogen.

Til Tingbogen

VUR

Vurderinger

Til VUR