VUR

Register: VUR
Beskrivelse: Vurderinger
Beskrivelse_udvidet: Vurderinger fra DAF

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
VUR BFEnummerView DAF View til vurderinger
VUR EjendomsvurderingView DAF View til vurderinger
VUR FordelingView DAF View til vurderinger
VUR FradragForbedringOverordnetView DAF View til vurderinger
VUR FradragForForbedringView DAF View til vurderinger
VUR FritagelseView DAF View til vurderinger
VUR GrundvaerdispecifikationView DAF View til vurderinger
VUR LoftansaettelseView DAF View til vurderinger
VUR LoftFradragForbedrOverordnView DAF View til vurderinger
VUR LoftFradragForForbedringView DAF View til vurderinger
VUR VurderingsejendomView DAF View til vurderinger