STEDNAVNE

Register: Stednavne
Beskrivelse: Her findes beskrivelser af views med data fra Danske Stednavne.
Beskrivelse_udvidet: Opdatering sker 1 gang om ugen! Visning af steder og stednavne, lige fra træet Kongegen til byen Centrum til øen Fyn. Dat kan være punkter, linjer eller område, som beskriver stednavnets geografiske placering

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
Stednavne AndentopografifladeGeoView
Stednavne AndentopografipunktGeoView
Stednavne BebyggelseGeoView
Stednavne BegravelsespladsGeoView
Stednavne BygningGeoView
Stednavne CampingpladsGeoView
Stednavne FarvandGeoView
Stednavne FortidsmindeGeoView
Stednavne FriluftsbadGeoView
Stednavne HavnebassinGeoView
Stednavne IdraetsanlaegGeoView
Stednavne JernbaneGeoView
Stednavne LandskabsformGeoView
Stednavne LufthavnGeoView
Stednavne NaturarealGeoView
Stednavne NavigationsanlaegGeoView
Stednavne RestriktionsarealGeoView
Stednavne SevaerdighedGeoView
Stednavne SoeGeoView
Stednavne StandsningsstedGeoView
Stednavne TerraenkonturGeoView
Stednavne UrentfarvandGeoView