DAR

Register: DAR
Beskrivelse: Her findes beskrivelser af views med data fra Danmarks Adresseregister.
Beskrivelse_udvidet: Registre fra DAF.

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
DAR AdresseDkGeoView Landsdækkende adresser
DAR AdresseForeloebigGeoView
DAR AdresseGeoView Indeholder oplysninger aktive gældende enhedsadresser
DAR AdressepunktGeoView Klasse der samler de fælles egenskaber for et geografisk punkt, som er relevant for en adresse eller for et husnummer
DAR HusnummerDkGeoView Landsdækkende husnumre
DAR HusnummerForeloebigGeoView
DAR HusnummerGeoView Indeholder oplysninger aktive gældende adgangsadresser
DAR NavngivenvejGeoView En navngiven vej beskrives af vejnavnet samt vejnavnets beliggenhed
DAR NavngivenvejkommunedelView
DAR NavngivenvejpostnummerView
DAR NavngivenvejsupplerendebynavnView
DAR NavngivenvejTilslutvejGeoView Vejtilslutningspunktet er dér, hvor den navngivne adgangsgivende vej er hæftet på det eksisterede GeoDanmark vejnet.