DAR

Register: DAR
Gruppe: DAF_DAR
Beskrivelse: Registre fra DAF.

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
DAR AdresseGeoView Indeholder oplysninger aktive gældende enhedsadresser
DAR AdressepunktGeoView Indeholder oplysninger aktive gældende adressepunkter
DAR HusnummerGeoView Indeholder oplysninger aktive gældende adgangsadresser
DAR NavngivenvejGeoView En navngiven vej beskrives af vejnavnet samt vejnavnets beliggenhed
DAR NavngivenvejkommunedelView
DAR NavngivenvejpostnummerView
DAR NavngivenvejsupplerendebynavnView
DAR NavngivenvejTilslutvejGeoView Vejtilslutningspunktet er dér, hvor den navngivne adgangsgivende vej er hæftet på det eksisterede GeoDanmark vejnet.
DAR PostnummerView