MATRIKEL

Register: MATRIKEL
Gruppe: DAF_MATRIKEL
Beskrivelse: Registre fra DAF.

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
MATRIKEL BestemtFastEjendomView Bestemt fast ejendom underopdeles i ejendomstyperne, Samlet fast ejendom, Bygninger på fremmed grund (BPFG), Ejerlejligheder, herunder ejerlejlighed i bygning på fremmed grund.
MATRIKEL CentroideGeoView
MATRIKEL EjerlavGeoView
MATRIKEL EjerlejlighedslodGeoView
MATRIKEL JordstykkeGeoView
MATRIKEL JordstykketemafladeView
MATRIKEL LodfladeGeoView
MATRIKEL MatrikelEjendomView
MATRIKEL MatrikelkommuneGeoView
MATRIKEL MatrikelregionGeoView
MATRIKEL MatrikelskelGeoView
MATRIKEL MatrikelsognGeoView
MATRIKEL MatrikulaersagView
MATRIKEL NullinjeGeoView
MATRIKEL Optagetvej_JordstykkeView
MATRIKEL OptagetvejGeoView
MATRIKEL Samletfastejendom_JordstykkeView
MATRIKEL SamletfastejendomGeoView Ved en Samlet fast ejendom forstås, et matrikelnummer (jordstykke) eller flere matrikelnumre (jordstykker), der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet
MATRIKEL SkelpunktGeoView
MATRIKEL Temalinje_JordstykkeView
MATRIKEL TemalinjeGeoView