TINGBOGEN

Register: Tingbogen
Beskrivelse: Tilkøbsdata: Her findes beskrivelser af views med data fra Tingbogen.
Beskrivelse_udvidet: LOIS tinglysning er behandlet og geokodet og klar til direkte anvendelse i GIS fra LOIS-databasen. Data giver et samlet overblik over alle data, mulighed for filtrere på bestemte servitutter, indgå i konfliktsøgning , se hvilke servitutter der gælder for en given ejendom osv.

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
ETL EjendomSoegningGeoview Adkomsthaver på ejendomsniveau
ETL SvtSoegEjdNoteGeoview Servitutter vist på ejendomsniveau
ETL SvtSoegSvtEjdNoteGeoview Servitutter på ejendomsniveau Inkl. data fra GML-fil
ETL SvtSoegSvtEjdNotePolyGeoview Samme view som SvtSoegSvtEjdNoteGeoview, men her er der lagt en buffer på 0,5 m om de servitutter som vises med deres præcise udstrækning (fra GML-fil), for at sikre at geometrien håndteres ifm. Konfliktsøgning
ETL SvtSoegSvtNoteGeoview Dette view indeholder kun de servitutter, hvor der til servitutten er indsendt en geometri/præcis udstrækning til Tingbogen (GML-fil).
ETL SvtSoegSvtNotePolyGeoview Dette view indeholder kun de servitutter, hvor der til servitutten er indsendt en geometri/præcis udstrækning til Tingbogen (GML-fil) med en buffer på 0,5 m