DAGI

Register: DAGI
Beskrivelse: Her findes Views til Danmarks forskellige Administrative geografiske inddelinger
Beskrivelse_udvidet: Registre fra DAF.

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
DAGI AfstemningsomraadeGeoView Hver kommune eller del af en kommune i en opstillingskreds er inddelt i afstemningsområder.
DAGI KommuneinddelingGeoView Kommunegrænser
DAGI LandsdelGeoView afgrænsning af statistiklandsdel
DAGI MrafstemningsomraadeGeoView To-cifret nummerering
DAGI OpstillingskredsGeoView Geografisk inddeling af landet i 92 kredse, hvorfra kandidater opstilles og vælges til Folketinget.
DAGI PolitikredsGeoView Politimyndighedens geografiske afgrænsning som fastlagt i loven
DAGI PostnummerinddelingGeoView Geografisk inddeling af landet i postnumre til brug for den landsdækkende postbefordring
DAGI RegionsinddelingGeoView Den regionale myndigheds geografiske afgrænsning som fastlagt i loven
DAGI RetskredsGeoView De lokale domstolsmyndigheders geografiske afgrænsning (byretskredse) som fastlagt i loven
DAGI SogneinddelingGeoView De folkekirkelige sognes geografiske afgrænsning som fastlagt i loven (om Folkekirken)
DAGI SupplerendebynavnGeoView Navn på et supplerende bynavn som præciser en adresses eller et vejnavns beliggenhed inden for postnummeret