DAGI

Register: DAGI
Gruppe: DAF_DAGI
Beskrivelse: Registre fra DAF.

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
DAGI AfstemningsomraadeGeoView
DAGI KommuneinddelingGeoView
DAGI LandsdelGeoView
DAGI OpstillingskredsGeoView