PLANDK

Register: PlanDK
Beskrivelse: Her findes beskrivelser af views med data fra Plansystemet.
Beskrivelse_udvidet: Plansystem DK (planregister)

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
dbo Plandk2KommuneplanrammeView Beskriver af matrikelnumre der er berørt af en plan på alle ejendomme
dbo Plandk2KommuneplanTillaegView Kommuneplantillæg med oversættelse af koder
dbo Plandk2KommuneplanView Kommuneplan med oversættelse af koder
dbo Plandk2LokalplanView Beskriver af matrikelnumre der er berørt af en plan på alle ejendomme
dbo Plandk2ZoneMatView
dbo PlanViewPDK Plansystem tilnærmet PlanView