PLANDK

Register: PlanDK
Beskrivelse: Udfasning ad ESR medfører, at PlanDkdata i ESR ikke opdateres. De nye plandata er på vej - Læs mere under Plandata eller kontakt support@lifa.dk
Beskrivelse_udvidet: ESR er blevet udfaset. Denne udfasning medfører, at Plandata i ESR heller ikke længere vedligeholdes. De nye plandata er på vej, nogle af dem bliver en del af LOIS og resten af Geodatapakken. Læs mere under Plandata eller kontakt bsj@lifa.dk

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
dbo Plandk2KommuneplanrammeView Beskriver af matrikelnumre der er berørt af en plan på alle ejendomme
dbo Plandk2KommuneplanTillaegView Kommuneplantillæg med oversættelse af koder
dbo Plandk2KommuneplanView Kommuneplan med oversættelse af koder
dbo Plandk2LokalplanView Beskriver af matrikelnumre der er berørt af en plan på alle ejendomme
dbo Plandk2ZoneMatView
dbo PlanViewPDK Plansystem tilnærmet PlanView