EJENDOMSBELIGGENHED

Register: Ejendomsbeliggenhed
Gruppe: DAF_EBR
Beskrivelse: Registre fra DAF.

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
EBR EjendomsbeliggenhedView