MINIMAKS

Register: MiniMAKS
Gruppe: MiniMAKS
Beskrivelse: Matrikelregisteret fra KMS

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
dbo Jordstykke_view Jordstykke (Matrikel) med geometri
dbo KMSEjdMatrikelView #NAME?
dbo KMSFugView Forurenede grunde med oversættelse af koder
dbo KMSMatrikelView Matrikelnr, ejerlav og noteringsejendommes data med oversættelse af koder
dbo KMSMatView Matrikelnr, ejerlav og noteringsejendommes data
dbo KMSStormView Sammenhæng mellem jordstykke CO7770T og stormfald CO78500T
dbo Kommune Sammenhæng mellem kommune og region