EJERFORTEGNELSE

Register: Ejerfortegnelse
Gruppe: DAF_EJF
Beskrivelse: Registre fra DAF.

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
Ejf AlternativAdresseView
Ejf EjendomsadministratorView Ejendomsadministrator er en administrator der administrerer hele ejendommen uanset hvor mange ejerskaber der findes på ejendommen.
EJF EjendomsEjerHistView Indeholder informationer om aktuelle/historisk gældende ejer
Ejf EjendomsejerView Indeholder informationer om aktuelle gældende ejer. Bemærk at Ejer af en hovedejendom/moderejendom skal hentes fra EjendomsAdministratorView og vil ikke eksistere i dette view
Ejf EjerskabAdministratorView
Ejf EjerskabsskifteView
Ejf Ejerskifte_BilagsbankRefView
Ejf EjerskifteView