EJERFORTEGNELSE

Register: Ejerfortegnelse
Beskrivelse: Ejerfortegnelsen er et autoritativt register over de faktiske ejere af al fast ejendom i Danmark baseret på den fællesoffentlige ejendomsnøgle ”BFE-nummer
Beskrivelse_udvidet: Data fra datafordeleren - Ejerfortegnelsen erstatter ESR

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
Ejf AlternativAdresseView
Ejf EjendomsadministratorView En Person eller Virksomhed (herunder udlændinge og andre uden et CPR/CVR-nummer) som administrerer betalinger og andre forhold vedr. én Bestemt Fast Ejendom
EJF EjendomsEjerHistView Indeholder informationer om aktuelle/historisk gældende ejer
Ejf EjendomsejerView Indeholder informationer om aktuelle gældende ejer. Bemærk at Ejer af en hovedejendom/moderejendom skal hentes fra EjendomsAdministratorView og vil ikke eksistere i dette view
Ejf EjerskabAdministratorView En ”Ejerskabsadministrator” er en administrator, som indsættes som administrator for én af ejerne på en given ejendom – ikke på hele ejendommen.
Ejf EjerskabsskifteView
Ejf Ejerskifte_BilagsbankRefView
Ejf EjerskifteView