EJERFORTEGNELSE

Register: Ejerfortegnelse
Beskrivelse: Ejerfortegnelsen er et autoritativt register over de faktiske ejere af al fast ejendom i Danmark baseret på den fællesoffentlige ejendomsnøgle ”BFE-nummer
Beskrivelse_udvidet: Data fra datafordeleren - Ejerfortegnelsen erstatter ESR

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
Ejf AlternativAdresseView
Ejf EjendomsadministratorView En Person eller Virksomhed (herunder udlændinge og andre uden et CPR/CVR-nummer) som administrerer betalinger og andre forhold vedr. én Bestemt Fast Ejendom
EJF EjendomsEjerHistView Indeholder informationer om aktuelle/historisk gældende ejer
Ejf EjendomsejerView Indeholder informationer om aktuelle gældende ejer. Bemærk at Ejer af en hovedejendom/moderejendom skal hentes fra EjendomsAdministratorView og vil ikke eksistere i dette view
EJF EjerAdministratorView Ejeradministrator er også kendt som person/virksomhedsadministrator og er en administratortype, der anvendes når ejeren er død eller gået konkurs
Ejf EjerskabAdministratorView En Ejerskabsadministrator har ansvaret for at administrere andre typer af aktiver ud over fast ejendom, som finansielle aktiver, værdipapirer eller andre ejendele. Ejerskabsadministratorer kan være ansvarlige for at opretholde registreringer over aktiver, håndtere investeringer, føre tilsyn med porteføljer og udføre analyser af aktivernes værdi og ydeevne.
Ejf EjerskabsskifteView
Ejf Ejerskifte_BilagsbankRefView
Ejf EjerskifteView