KULTURARV

Register: Kulturarv
Beskrivelse: Tilkøbsdata: Fund og fortidsminder
Beskrivelse_udvidet: Fund og fortidsminder er et nationalt register over fortidsminder, og steder, hvor museerne har gjort arkæologiske fund. Registret indeholder både fortidsminder, som er synlige i landskabet, og fortidsminder, der ligger skjult under jorden, og kun er kendt fra arkæologiske undersøgelser.

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
Kulturarv fundogfortidsminder_areal_admGeoView
Kulturarv fundogfortidsminder_areal_alleGeoView
Kulturarv fundogfortidsminder_areal_beskyttelseGeoView
Kulturarv fundogfortidsminder_areal_fredetGeoView
Kulturarv fundogfortidsminder_areal_kaGeoView
Kulturarv fundogfortidsminder_linie_alleGeoView
Kulturarv fundogfortidsminder_linje_fredetGeoView
Kulturarv fundogfortidsminder_punkt_fredetGeoView
Kulturarv fundogfortidsminder_punkt_ikkefredetGeoView