GEODK

Register: GeoDK
Beskrivelse: Bygninger, Vejmidter og systmelinjer opdateres hver dag og resten 1 gang om ugen
Beskrivelse_udvidet: Reigster for GeoDK

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
GeoDK AfvandingsgroeftGeoView
GeoDK AnlaegdiverseGeoView
GeoDK BadebaadebroGeoView
GeoDK BassinGeoView
GeoDK BegravelsesomraadeGeoView
GeoDK BroenddaekselGeoView
GeoDK BrugsgraenseGeoView
GeoDK BygningGeoView
GeoDK BygvaerkGeoView
GeoDK BykerneGeoView
GeoDK ChikaneGeoView
GeoDK DaemningGeoView
GeoDK DhmHesteskoGeoView
GeoDK DhmLinjeGeoView
GeoDK DigeGeoView
GeoDK ErhvervGeoView
GeoDK FotoindexGeoView
GeoDK GartneriGeoView
GeoDK HavnGeoView
GeoDK HedeGeoView
GeoDK HegnGeoView
GeoDK HelleGeoView
GeoDK HistoriskfladeGeoView
GeoDK HoefdeGeoView
GeoDK HoejbebyggelseGeoView
GeoDK HoejspaendingsledningGeoView
GeoDK JernbaneGeoView
GeoDK KommuneomraadeGeoView
GeoDK KratbevoksningGeoView
GeoDK KystGeoView
GeoDK LavbebyggelseGeoView
GeoDK MastGeoView
GeoDK NedloebsristGeoView
GeoDK OmraadepolygonGeoView
GeoDK ParkeringGeoView
GeoDK ParkeringsomraadeGeoView
GeoDK PladsGeoView
GeoDK RekreativtomraadeGeoView
GeoDK RaastofomraadeGeoView
GeoDK SandklitGeoView
GeoDK SkorstenGeoView
GeoDK SkovGeoView
GeoDK SkraentGeoView
GeoDK SoeGeoView
GeoDK SportsbaneGeoView
GeoDK StartbaneGeoView
GeoDK StatuestenGeoView
GeoDK SystemlinjeGeoView
GeoDK TekniskanlaegfladeGeoView
GeoDK TekniskanlaegpunktGeoView
GeoDK TekniskarealGeoView
GeoDK TelemastGeoView
GeoDK TogstationGeoView
GeoDK TraeGeoView
GeoDK TraegruppeGeoView
GeoDK TrafikhegnGeoView
GeoDK UdpegningfladeGeoView
GeoDK UdpegninglinjeGeoView
GeoDK UdpegningpunktGeoView
GeoDK VandafstroemningsoplandGeoView
GeoDK VandhaendelseGeoView
GeoDK VandknudeGeoView
GeoDK VandloebskantGeoView
GeoDK VandloebsmidteGeoView
GeoDK VejkantGeoView
GeoDK VejmidteGeoView
GeoDK VindmoelleGeoView
GeoDK VaadomraadeGeoView