PLANDATA

Register: Plandata
Beskrivelse: Nogle Views vil være en del af LOIS-pakken og nogle en del af geodatapakken, er ikke sendt ud til alle kunder endnu
Beskrivelse_udvidet: OBS: Disse views er endnu ikke blevet sendt ud til alle kunder. Det er nemlig ikke alle, der ønsker at modtage 222 plandata-views i LOIS. Der overvejes, at lokalplaner, kommuneplaner, zonekort, forsyningsområder, kloakopland samt KulturhistoriskBevaringsværdiVedtaget skal være en del af LOIS-pakken, og resten skal være en del af geodatapakken. Der vil komme en udmelding senere. Nogle GIS-systemer kan ikke håndtere blandede geometrier, og derfor kan der være temaer, der er opdelt i punkter,

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
Plandata knz_kystnaerhedszone_linjeGeoView Kystnærhedszonen Linjeopdelt
Plandata knz_kystnaerhedszone_polyGeoView Kystnærhedszonen Polygonopdelt
Plandata lpd_aflastning_34_komGeoView
Plandata lpd_aflastning_7_komGeoView
Plandata lpd_aflastningsomrr_hovedstadsomrtGeoView
Plandata lpd_asylcentreGeoView
Plandata lpd_auderoedGeoView
Plandata lpd_bestseller_brandeGeoView
Plandata lpd_bp_arealreservationGeoView
Plandata lpd_bp_byggezoner_stationerGeoView
Plandata lpd_bp_kompressorstation_everdrupGeoView
Plandata lpd_bp_modtageterminal_nybroGeoView
Plandata lpd_bp_oplag_og_arbpladsGeoView
Plandata lpd_bp_stationerGeoView
Plandata lpd_gaslf_arealreservationGeoView
Plandata lpd_gaslf_midlertidige_arbejdspladserGeoView
Plandata lpd_gaslf_stationerGeoView
Plandata lpd_gaslf_stationsarealGeoView
Plandata lpd_hedensted_vaabenGeoView
Plandata lpd_helelandetGeoView
Plandata lpd_hoevsoere_maaleomr_regionGeoView
Plandata lpd_klinkbyGeoView
Plandata lpd_krydstogt_nordhavnGeoView
Plandata lpd_nationalregionale_retnGeoView
Plandata lpd_naturomrGeoView
Plandata lpd_oesterild_maaleomr_regionGeoView
Plandata lpd_sjaelsmarkskaserneGeoView
Plandata lpd_sommerhusomr_til_byzoneGeoView
Plandata lpd_sommerhusomrGeoView
Plandata lpd_sondervigGeoView
Plandata lpd_svanemoellekaserneGeoView
Plandata lpd_tekniskeanlGeoView
Plandata lpd_transmissionsnet_liniefGeoView
Plandata lpd_turistbillundGeoView
Plandata lpd_udviklingsomr_vedt_2021_paragraf3GeoView
Plandata lpd_udviklingsomr_vedt_2021_paragraf5GeoView
Plandata lpd_udviklingsomr_vedt_2021_traadt_i_kraftGeoView
Plandata lpd_udviklingsomr_vedt_2021GeoView
Plandata lpd_udviklingsomrr_2019fGeoView
Plandata lpd_vaerloese_flyvestationGeoView
Plandata lpd_vindmGeoView
Plandata pdk_anvendelsevandsoekyst_afl_v_lineGeoView
Plandata pdk_anvendelsevandsoekyst_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_anvendelsevandsoekyst_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_anvendelsevandsoekyst_vedt_v_lineGeoView
Plandata pdk_anvendelsevandsoekyst_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_bevaringsvaerdigelandskaber_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_bevaringsvaerdigelandskaber_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_bevaringsvaerdigelandskaber_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_byggefelt_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_byggefelt_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_byggefelt_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_byggefelt_vedt_version_v_polyGeoView
Plandata pdk_byzonesommerhusomr_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_byzonesommerhusomr_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_byzonesommerhusomr_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_codelist_bygberegnaf_vGeoView
Plandata pdk_codelist_byggefelttype_vGeoView
Plandata pdk_codelist_detailhandel_vGeoView
Plandata pdk_codelist_forsyningsforbudomr_vGeoView
Plandata pdk_codelist_forsyningsform_vGeoView
Plandata pdk_codelist_fremtidigzonestatus_vGeoView
Plandata pdk_codelist_generelanvendelse_vGeoView
Plandata pdk_codelist_kloak_vGeoView
Plandata pdk_codelist_konkretanvendelse_vGeoView
Plandata pdk_codelist_naturbeskyttelse_vGeoView
Plandata pdk_codelist_oekologiskforbindelse_vGeoView
Plandata pdk_codelist_omrtype_vGeoView
Plandata pdk_codelist_oprindelse_vGeoView
Plandata pdk_codelist_oversvoemerosion_vGeoView
Plandata pdk_codelist_planlagttekniskanlaeg_vGeoView
Plandata pdk_codelist_planlagttrafikanlaeg_vGeoView
Plandata pdk_codelist_plansubtype_vGeoView
Plandata pdk_codelist_plantype_vGeoView
Plandata pdk_codelist_revisionstype_vGeoView
Plandata pdk_codelist_skovrejsning_vGeoView
Plandata pdk_codelist_specifikanvendelse_vGeoView
Plandata pdk_codelist_status_vGeoView
Plandata pdk_codelist_tilslutningspligt_vGeoView
Plandata pdk_codelist_tilslutningspligtomr_vGeoView
Plandata pdk_codelist_zonestatus_vGeoView
Plandata pdk_detailhandel_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_detailhandel_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_detailhandel_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_forsyningomr_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_forsyningomr_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_forsyningsforbudomr_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_forsyningsforbudomr_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_indkaldidefors_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_indkaldidefors_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_kloakopl_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_kloakopl_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_kloakopl_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_komplan_oversigt_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_komplan_oversigt_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_komplan_oversigt_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_komplanramme_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_komplanramme_alle_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_komplanramme_alle_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_komplanramme_alle_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_komplanramme_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_komplanramme_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_komplanstrategi_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_komplanstrategi_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_komplanstrategi_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_komplantillaeg_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_komplantillaeg_afl_vvm_v_polyGeoView
Plandata pdk_komplantillaeg_alle_typer_afl_v_lineGeoView
Plandata pdk_komplantillaeg_alle_typer_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_komplantillaeg_alle_typer_fors_v_lineGeoView
Plandata pdk_komplantillaeg_alle_typer_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_komplantillaeg_alle_typer_vedt_v_lineGeoView
Plandata pdk_komplantillaeg_alle_typer_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_komplantillaeg_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_komplantillaeg_fors_vvm_v_polyGeoView
Plandata pdk_komplantillaeg_helekommunen_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_komplantillaeg_helekommunen_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_komplantillaeg_helekommunen_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_komplantillaeg_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_komplantillaeg_vedt_vvm_v_polyGeoView
Plandata pdk_konsekvensomr_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_konsekvensomr_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_konsekvensomr_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_kulturhistbevaringsvaerdi_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_kulturhistbevaringsvaerdi_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_kulturhistbevaringsvaerdi_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_landzonetilladelse_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_landzonetilladelse_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_lavbundsareal_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_lavbundsareal_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_lavbundsareal_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_lokalplan_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_lokalplan_afl_vindmoelle_v_polyGeoView
Plandata pdk_lokalplan_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_lokalplan_fors_vindmoelle_vGeoView
Plandata pdk_lokalplan_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_lokalplan_vedt_version_v_polyGeoView
Plandata pdk_lokalplan_vedt_vindmoelle_v_polyGeoView
Plandata pdk_lokalplandelomr_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_lokalplandelomr_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_lokalplandelomr_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_lokalplandelomr_vedt_version_v_polyGeoView
Plandata pdk_muligforudtraenkloakopl_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_muligforudtraenkloakopl_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_muligforudtraenkloakopl_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_naturbeskyttelsesomr_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_naturbeskyttelsesomr_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_naturbeskyttelsesomr_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_oekologiskforbindelse_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_oekologiskforbindelse_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_oekologiskforbindelse_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_omdannelseslandsby_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_omdannelseslandsby_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_omdannelseslandsby_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_oversvoemerosion_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_oversvoemerosion_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_oversvoemerosion_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_planlagttekniskanlaeg_afl_v_lineGeoView
Plandata pdk_planlagttekniskanlaeg_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_planlagttekniskanlaeg_fors_v_lineGeoView
Plandata pdk_planlagttekniskanlaeg_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_planlagttekniskanlaeg_vedt_v_lineGeoView
Plandata pdk_planlagttekniskanlaeg_vedt_v_pointGeoView
Plandata pdk_planlagttekniskanlaeg_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_planlagttrafikanlaeg_afl_v_lineGeoView
Plandata pdk_planlagttrafikanlaeg_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_planlagttrafikanlaeg_fors_v_lineGeoView
Plandata pdk_planlagttrafikanlaeg_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_planlagttrafikanlaeg_vedt_v_lineGeoView
Plandata pdk_planlagttrafikanlaeg_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_produktionserhvervsomr_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_produktionserhvervsomr_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_produktionserhvervsomr_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_selvstaendig_afl_vvm_v_polyGeoView
Plandata pdk_selvstaendig_fors_vvm_v_polyGeoView
Plandata pdk_skovrejsningsomr_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_skovrejsningsomr_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_skovrejsningsomr_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_specifikgeologiskbevaringsvaerdi_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_specifikgeologiskbevaringsvaerdi_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_specifikgeologiskbevaringsvaerdi_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_statslige_komplantillaeg_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_statslige_komplantillaeg_helekommunen_vedt_v_lineGeoView
Plandata pdk_statslige_komplantillaeg_helekommunen_vedt_v_pointGeoView
Plandata pdk_statslige_komplantillaeg_helekommunen_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_statslige_komplantillaeg_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_stoejbelastetareal_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_stoejbelastetareal_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_stoejbelastetareal_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_stoerresamhaenglandskaber_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_stoerresamhaenglandskaber_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_stoerresamhaenglandskaber_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_storehusdyrbrug_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_storehusdyrbrug_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_storehusdyrbrug_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_tekniskanlaegkonsekvensomr_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_tekniskanlaegkonsekvensomr_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_tekniskanlaegkonsekvensomr_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_tilbagefoerttillandzone_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_tilslutningspligtomr_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_tilslutningspligtomr_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_transformationsomr_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_transformationsomr_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_udbygningsaftale_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_udbygningsaftale_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_vaerdifuldtkulturmiljoe_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_vaerdifuldtkulturmiljoe_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_vaerdifuldtkulturmiljoe_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_vaerdifuldtlandbrugsomr_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_vaerdifuldtlandbrugsomr_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_vaerdifuldtlandbrugsomr_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_virksaerligtbeliggenhedskrav_afl_v_polyGeoView
Plandata pdk_virksaerligtbeliggenhedskrav_fors_v_polyGeoView
Plandata pdk_virksaerligtbeliggenhedskrav_vedt_v_polyGeoView
Plandata pdk_zonekort_vGeoView
Plandata regionplanerGeoView
Plandata tbb_fuglekollisionGeoView
Plandata tbb_hems_sikkerhedszonerGeoView
Plandata tbb_hemsGeoView
Plandata tbb_hoeringszonerGeoView
Plandata tbb_lazerfrie_zonerGeoView
Plandata tbb_slv_master_pointGeoView