CVR

Register: CVR
Gruppe: CVR
Beskrivelse: Central Virksomheds Register

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
dbo CVR_FADView View med Fuldt ansvarlige enheder
dbo CVR_JUR_ENHGeoView
dbo CVR_JUR_ENHKomGeoView
dbo CVR_JUR_ENHView View med Juridiske enheder
dbo CVR_PROD_ENHGeoView
dbo CVR_PROD_ENHKomGeoView
dbo CVR_PROD_ENHView View med Produktionsenheder
dbo CVRFuldtAnsvarligeDeltagereView CVR Fuldt ansvarlig deltager med koder oversat
dbo CVRJuridiskEnhedView CVR enheder juridisk med koder oversat
dbo CVRProduktionsEnhedView CVR enheder produktion med koder oversat
dbo GIS_CVR_JUR_ENHGeoView
dbo GIS_CVR_PROD_ENHGeoView