CVR

Register: CVR
Beskrivelse: Her findes beskrivelser af views med data det Centrale Virksomhedsregister.
Beskrivelse_udvidet: Central Virksomheds Register

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
CVR JurEnhedGeoView View med Juridiske enheder landsdækkende geokodet - GIS
CVR JurEnhedKomGeoView View med Juridiske enheder kommunegrænse geokodet - GIS
CVR ProdEnhedGeoView View med Produktionsenheder landsdækkende geokodet - GIS
CVR ProdEnhedKomGeoView View med Produktionsenheder kommunegrænse geokodet - GIS
dbo CVR_FADView View med Fuldt ansvarlige enheder
dbo CVR_JUR_ENHGeoView View med Juridiske enheder landsdækkende geokodet
dbo CVR_JUR_ENHKomGeoView View med Juridiske enheder kommunegrænse geokodet
dbo CVR_JUR_ENHView View med Juridiske enheder
dbo CVR_PROD_ENHGeoView View med Produktionsenheder landsdækkende geokodet
dbo CVR_PROD_ENHKomGeoView View med Produktionsenheder kommunegrænse geokodet
dbo CVR_PROD_ENHView View med Produktionsenheder
dbo CVRFuldtAnsvarligeDeltagereView CVR Fuldt ansvarlig deltager med koder oversat
dbo CVRJuridiskEnhedView CVR enheder juridisk med koder oversat
dbo CVRProduktionsEnhedView CVR enheder produktion med koder oversat