CVR

Register: CVR
Gruppe: CVR
Beskrivelse: Central Virksomheds Register

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
dbo CVR_FADView View med Fuldt ansvarlige enheder
dbo CVR_JUR_ENHGeoView
dbo CVR_JUR_ENHKomGeoView
dbo CVR_JUR_ENHView View med Juridiske enheder
dbo CVR_PROD_ENHGeoView
dbo CVR_PROD_ENHKomGeoView
dbo CVR_PROD_ENHView View med Produktionsenheder
dbo CVRFuldtAnsvarligeDeltagereView CVR Fuldt ansvarlig deltager med koder oversat
dbo CVRJuridiskEnhedView CVR enheder juridisk med koder oversat
dbo CVRProduktionsEnhedView CVR enheder produktion med koder oversat