DUBU

Register: DUBU
Beskrivelse: Tilkøbsdata: Her findes beskrivelser af views med data fra DUBU.
Beskrivelse_udvidet: Tabeller med DUBU data (Udsatte Børn og Unge) høstet direkte fra serviceplatformen

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
dbo AppLeveranceDUBU
DUBU AccessProfile
DUBU Advisering
DUBU Aktivitet
DUBU AktivitetAktivitetAendringsaarsag
DUBU AktivitetAktivitetEftervaernsOphoerAarsag
DUBU AktivitetAktivitetHjemgivelsesaarsag
DUBU AktivitetAktivitetUdslag
DUBU AktivitetBaggrundAndetType
DUBU AktivitetBaggrundBarnetType
DUBU AktivitetBaggrundHjemmetType
DUBU AktivitetDokumentref
DUBU AktivitetDubuBruger
DUBU AktivitetPart
DUBU Ansvarlig
DUBU Bfu
DUBU BfuFaelles
DUBU Bhu
DUBU Borger
DUBU CprPerson
DUBU Datarekvirent
DUBU Dokument
DUBU Dokumentref
DUBU DokumentVariant
DUBU DubuBruger
DUBU Ejer
DUBU Foraeldrehandleplan
DUBU ForaeldrehandleplanForaeldrehandleplanindsats
DUBU ForaeldrehandleplanForaeldreMaal
DUBU Foraeldrehandleplanindsats
DUBU ForaeldrehandleplanYdelse
DUBU ForaeldremyndighedsindehaverBarnRelation
DUBU ForaeldreMaal
DUBU Foranstaltning
DUBU Forsendelse
DUBU ForsendelseDokument
DUBU Frist
DUBU Genaabningsanmodning
DUBU Handleplan
DUBU Handleplanindsats
DUBU HandleplanMaal
DUBU HandleplanSag
DUBU Indberetning
DUBU Indikator
DUBU IndikatorGruppering
DUBU IndikatorIndikatorGruppering
DUBU IndikatorOrgOrganisation
DUBU Indsats
DUBU IndsatsKontoplan
DUBU Indstilling
DUBU IndstillingsAlternativ
DUBU IndstillingsAlternativForanstaltning
DUBU IndstillingsAlternativYdelse
DUBU IndstillingTilUKN
DUBU Klasse
DUBU Leverandoer
DUBU LovbestemtOmraade
DUBU LovbestemtOmraadeOrgOrganisation
DUBU Merudgiftpost
DUBU Maal
DUBU Opgave
DUBU OpgaveAktivitetRelation
DUBU OpgaveBorgerRelation
DUBU OpgaveDokumentref
DUBU Organisation
DUBU OrgBruger
DUBU OrgEnhed
DUBU OrgFunktion
DUBU OrgOrganisation
DUBU Part
DUBU PartOrgOrganisation
DUBU PartSagRelation
DUBU Person
DUBU PersonForaeldrehandleplanRelation
DUBU PersonIndstillingTilUKNRelation
DUBU PrimaerBehandler
DUBU Professionel
DUBU Sag
DUBU SekundaerBehandler
DUBU Sletteanmodning
DUBU Team
DUBU TilbudtPris
DUBU TilbudtPrisRegistrering
DUBU TilbudtYdelse
DUBU Tjekliste
DUBU TjeklistePaaSag
DUBU TjeklistePaaSagSvar
DUBU TjeklistePaaSagSvarFlervalgTjeklisteSvarmulighedEnkeltFlervalg
DUBU TjeklistePaaSagTjeklisteSpoergsmaal
DUBU TjeklisteSpoergsmaal
DUBU TjeklisteSvarmulighedEnkeltFlervalg
DUBU Trivselsscoring
DUBU Ufu
DUBU UfuOenskedeRessourcePersonerTilNaevnsMoedeRelation
DUBU Ydelse
DUBU YdelsePris
DUBU YdelsePrisRegistrering
DUBU Ydelseseffektuering
DUBU YdelseseffektueringRegistrering