DPR-KONVERTER

Register: DPR-Konverter
Beskrivelse: Her findes beskrivelser af tabeller fra det Decentrale Personregister.
Beskrivelse_udvidet: Decentral Person Register

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
dbo DTAJOUR Tabellen indeholder information om produktionsdato for seneste udtræk fra CPR samt parametre for programmerne "DPR for Windows" og "DPR Slet historik".
dbo DTAKTVEJ Tabellen indeholder koder og navne på veje, hvorpå der bor personer, som er med i DPR.
dbo DTBEFOLKDIST Tabellen indeholder for hver beboet adresse information om, hvilket befolkningsdistrikt den tilhører.
dbo DTBESKYT Tabellen indeholder én række for hver type beskyttelse, en person i DPR har.
dbo DTBOERN Tabellen indeholder én række for hvert barn, en person i DPR har. Indeholder ikke historik.
dbo DTBYFORNYDIST Tabellen indeholder for hver beboet adresse information om, hvilket byfornyelsesdistrikt den tilhører.
dbo DTCIV Tabellen indeholder oplysninger om civilstand for en person. Indeholder historik.
dbo DTDIVDIST Tabellen indeholder for hver beboet adresse information om, hvilket diversedistrikt den tilhører.
dbo DTFORALDREMYND Tabellen indeholder oplysninger om forældremyn- dighed for børn < 18 år. Indeholder ikke historik. Forældremyndighed kan relatere sig til moren, fa- ren eller begge. Herudover kan forældremyndig- hed relatere sig til en anden person, som har et PNR. Her v
dbo DTFORSV Tabellen indeholder forsvindings- og genfindingsoplysninger for en person. Indeholder historik.
dbo DTHAEN Tabellen indeholder midlertidige hændelsesoplysninger om personer. Felter ikke omtalt i feltbeskrivelse, da tabellen indeholder midlertidige oplysninger.
dbo DTKADR Tabellen indeholder oplysninger om en persons kontaktadresse. Indeholder ikke historik. Kan kun forekomme, hvis STATUS = 20, 30, 70, 80 eller 90.
dbo DTKIRKEDIST Tabellen indeholder for hver beboet adresse information om, hvilket kirkedistrikt den tilhører.
dbo DTKOMFOR Tabellen indeholder oplysninger om kommunale forhold for en person. Indeholder ikke historik.
dbo DTMYN Tabellen indeholder koder og navne på myndigheder i CPR's myndighedsregister.
dbo DTNAVNE Tabellen indeholder oplysninger om navne og status for en person. Indeholder historik.
dbo DTNOTAT Tabellen indeholder folkeregisternotater for en person. Indeholder ikke historik.
dbo DTPERS Tabellen indeholder diverse oplysninger for en person. Bl.a. om folkekirkemedlemskab, værgemål, mor og far. Indeholder ikke historik.
dbo DTPERSBO Tabellen indeholder indenlandske adresseoplysninger for en person. Indeholder historik.
dbo DTPOSTNR Tabellen indeholder samtlige postnumre og postdistrikter i Danmark.
dbo DTRELPNR_TXT Tabellen indeholder relationer mellem et personnummer og dennes værges adresse.
dbo DTSEPARATION Tabellen indeholder oplysninger om separationer for en person. Indeholder historik.
dbo DTSKOLEDIST Tabellen indeholder for hver beboet adresse information om, hvilket skoledistrikt den tilhører.
dbo DTSOCIALDIST Tabellen indeholder for hver beboet adresse information om, hvilket socialdistrikt den tilhører.
dbo DTSOGNEDIST Tabellen indeholder for hver beboet adresse information om, hvilket sognedistrikt den tilhører.
dbo DTSTAT Tabellen indeholder statsborgerretsoplysninger for en person. Indeholder historik.
dbo DTTOTAL Tabellen indeholder en sammenfatning fra andre tabeller af diverse oplysninger om en person. Indeholder ikke historik.
dbo DTUDRIND Tabellen indeholder udrejse/indrejse oplysninger for en person. Indeholder historik.
dbo DTVALGDIST Tabellen indeholder for hver beboet adresse information om, hvilket valgdistrikt den tilhører.