TINGBOGEN / SvtSoegSvtEjdNotePolyGeoview

Anvendelse: Anvendes i GIS-systemer til at søge i Servitutter
Beskrivelse: Dette er det overordnede GeoView til udsøgning af Servitutter. Indeholder også oplysninger om tillægstekster og påtaleberettigede. Geometrien er Servitut-geometri, hvis den findes - ellers Ejendoms-geometri. Dette view har en buffer på Servitut-geometrien på 50cm for at sikre at geometrien er multipolygon. Mulighed for noter
Applikationsversion:
Note:

Kolonnenavn Autoritativ kolonnenavn Kolonnetekst Datatype Feltlængde Note KodeOversigt
IID Entydigt fortløbende nummer, der identificere rækken bigint
Svt_DatoLbnr Servituttens dato/Lbnr efterfulgt af "større end" + Dokumentrevisionsnummer + "mindre end" nvarchar 50 Er unikt for servitutten
Dok_id Servituttens dokument-id i tinglysning uniqueidentifier
Dok_Rev Servituttens revisionsnummer int
TinglysningsDato Tinglysnings-dato datetime2
SenestPaategnetDato Dato for seneste påtegning datetime2
ServitutType nvarchar 100
DigitaltDok 1: Dette dokument er digitalt 0: ikke digitalt bit
DokUrl Link til dokumentet, hvis det er digitalt nvarchar 266
ServitutTekstSummarisk Servituttens summariske tekst nvarchar 1000
FritekstInformationTekst nvarchar 100
OgsaaLystPaaAntal Antal ejendomme denne servitut er lyst på int
DokumentTypeBeskrivelse nvarchar 100
DokumentNummer nvarchar 100
IndscanAkt Akten for servitutten. nvarchar 100 Hvis der her står [pdf], er der tale om et digitalt dokument. Man kan derfor bruge DokUrl til at se pdf'en
Formodet_Akt aktnummer fundet typisk i tillægstekster nvarchar 50
HovedEjd_Akt Hovedejendommens akt nvarchar 50
Dok_alias Dokument Alias nvarchar 100
AktHistoId Akt historisk id nvarchar 100
AktUrl Link til akten (IndscanAkt -> Formodet akt -> HovedEjd_Akt) nvarchar 282 Hvis sidenummer er udfyldt, springes direkte til dette sidenummer i akten
aLignServitut Antallet af "lignende servitutter" int
LignServitutMor "Moderen" for de "lignende servitutter" nvarchar 100
geometri GEOM geometry -1
TillaegsTekst resume af servituttens tillægstekster nvarchar 1000
Paataleberettiget oversigt over påtaleberettigede nvarchar 1000
SideNr Henvisning til et sidenummer i akten. Ved brug af linket, vil visningen starte fra dette sidenummer, hvis det er udfyldt int Brugerindberettet sidenummer
note Note til servitutten og/eller Sidenummeret nvarchar 4000 Brugerindberettet note til servitutten
EditDatoTid Oplysningerne omkring SideNr/Note er rettet dette tidspunkt datetime DatoTid for brugerindberetningen
EditBruger Oplysningerne omkring SideNr/Note er rettet af denne bruger nvarchar 1000 BrugerId for brugerindberetningen