TINGBOGEN / SvtSoegSvtEjdNotePolyGeoview

Anvendelse: Anvendes i GIS-systemer til at søge i Servitutter
Beskrivelse: Samme view som SvtSoegSvtEjdNoteGeoview, men her er der lagt en buffer på 0,5 m om de servitutter som vises med deres præcise udstrækning (fra GML-fil), for at sikre at geometrien håndteres ifm. Konfliktsøgning
Note: Servitutterne vises på to måder, hvis der en geometri/præcis udstrækning til Tingbogen(GML-fil) vises den med en 0,5 m buffer uden om eller vises den eller de ejendomme, som servitutten er tinglyst på.

Kolonnenavn Autoritativ kolonnenavn Kolonnetekst Datatype Feltlængde Note KodeOversigt
IID Entydigt fortløbende nummer, der identificere rækken bigint
Svt_DatoLbnr Servituttens dato/Lbnr efterfulgt af "større end" + Dokumentrevisionsnummer + "mindre end" nvarchar 50 Er unikt for servitutten
Dok_id Servituttens dokument-id i tinglysning uniqueidentifier
Dok_Rev Servituttens revisionsnummer int
TinglysningsDato Tinglysnings-dato datetime2
SenestPaategnetDato Dato for seneste påtegning datetime2
ServitutType nvarchar 100
DigitaltDok 1: Dette dokument er digitalt 0: ikke digitalt bit
DokUrl Link til dokumentet, hvis det er digitalt nvarchar 266
ServitutTekstSummarisk Servituttens summariske tekst nvarchar 1000
FritekstInformationTekst nvarchar 100
OgsaaLystPaaAntal Antal ejendomme denne servitut er lyst på int
DokumentTypeBeskrivelse nvarchar 100
DokumentNummer nvarchar 100
IndscanAkt Akten for servitutten. nvarchar 100 Hvis der her står [pdf], er der tale om et digitalt dokument. Man kan derfor bruge DokUrl til at se pdf'en
Formodet_Akt aktnummer fundet typisk i tillægstekster nvarchar 50
HovedEjd_Akt Hovedejendommens akt nvarchar 50
Dok_alias Dokument Alias nvarchar 100
AktHistoId Akt historisk id nvarchar 100
AktUrl Link til akten (IndscanAkt -> Formodet akt -> HovedEjd_Akt) nvarchar 282 Hvis sidenummer er udfyldt, springes direkte til dette sidenummer i akten
aLignServitut Antallet af "lignende servitutter" int
LignServitutMor "Moderen" for de "lignende servitutter" nvarchar 100
geometri GEOM geometry -1
TillaegsTekst Indeholder servitutteksten og anvendes til at udsøge bestemte servitutter nvarchar 1000 Ud over at se alle servitutter, kan du også filtrere på tillægsteksten og se, hvor servitutter der indeholder en bestemt tillægstekst er tinglyst. Filtreringen kan opsættes som nogle standardfiltreringer, og de kan laves som en fritekstsøgning.
Paataleberettiget Viser hvem der er påtaleberettiget nvarchar 1000 Servitutter der er lyst efter den 8. september 2009 eller ældre servitutter, hvor der er lavet en påtegning, kan du finde oplysninger på, hvem der er påtaleberettiget, og du kan således søge og filtrere i disse, da de er registreret digitalt
SideNr Henvisning til et sidenummer i akten. Ved brug af linket, vil visningen starte fra dette sidenummer, hvis det er udfyldt int Brugerindberettet sidenummer
note Note til servitutten og/eller Sidenummeret nvarchar 4000 Brugerindberettet note til servitutten
EditDatoTid Oplysningerne omkring SideNr/Note er rettet dette tidspunkt datetime DatoTid for brugerindberetningen
EditBruger Oplysningerne omkring SideNr/Note er rettet af denne bruger nvarchar 1000 BrugerId for brugerindberetningen