SVUR / SVURVurderingView

Anvendelse: OIS Vurderings views
Beskrivelse: SVUR vurdering med oversættelse af koder
Note:

Kolonnenavn Autoritativ kolonnenavn Kolonnetekst Datatype Feltlængde Note KodeOversigt
KOMMUNE_NR Kommunenummer/kode smallint
EJD_NR ESR-Ejendomsnummer int ESR-ejendomsnumre var ikke unikke uden kommunenummer
VUR_AAR Vurderingsår smallint
VUR_AENDR_DATO Dato for vurdering varchar 10
EJD_VAERDI Ved vurd. ansat ejendomsværdi decimal
GRUND_VAERDI Ved vurd. ansat grundværdi decimal
STUEHUS_VAERDI Ved vurd. ansat stuehus værdi decimal
STUE_GRUND_VAERDI Vurd. ansat stuehus grundværdi decimal
VUR_BENYT_KODE Angiver ejd. benyttelse char 2 Kodeoversigt
VUR_BENYT_KODE_T varchar 68
VUR_AEND_KODE Vurderingsændringskode char 1 Kodeoversigt
VUR_AEND_KODE_T varchar 68
GAELD_VUR_OFF Gældende vurdering. 1=historisk, 2=gældende char 1
EJD_VUR_ARL Ejd. samlede vurd. areal i m2 decimal
VUR_AENDR_DATE smalldatetime
BFEnummer bestemtFastEjendomBFENr Angiver den fælles ejendomsidentifikation for den bestemte faste ejendom som den tilhørende BBR-entitet udgør eller indgår i bigint Attributten gengiver Matriklens oplysning om BFE-nummeret for den bestemte faste ejendom som denne BBR ejendomsrelation refererer til. BFE-nummeret udstedes og vedligeholdes i Matriklen. BBR registrerer relationen mellem BBR's entiteter og Matriklens bestemte faste ejendomme, som identificeres af BFE-nummeret og som kan være af typen samlet fast ejendom (SFE), ejerlejlighed (EL) eller bygning på fremmed grund (BPFG).
BFEtype Angiver typen af BFE varchar 5 Typen kan være SFE, EJL eller BPFG