SVUR / SVURGrundVaerdiSpecView

Anvendelse: OIS Vurderings views
Beskrivelse: SVUR grundværdispecifikkation med oversættelse af koder
Applikationsversion: 2.0
Note:

Kolonnenavn Autoritativ kolonnenavn Kolonnetekst Datatype Feltlængde Note KodeOversigt
GRUNDVAERDI_ID int
KOMMUNE_NR smallint
EJD_NR int
VUR_AAR Vurderingsår smallint
VUR_AENDR_DATO Dato for vurdering varchar 10
GRV_LOEBENR Fortlbn nr. p. specifikation int
GRV_SPEC_TEKST Forkl. tekst vedr. specifikat. varchar 5
GRUND_ARL_SPEC Arealet i m2 p. specifikation decimal
GRUND_PRIS_KODE Art af enhedspris i specifik. char 1 Kodeoversigt
GRUND_PRIS_KODE_T varchar 68
GRUND_ENH_BELOEB Pris pr. enhed i specifikat. decimal
GRUND_UDREGN Udregnet grundværdi decimal