MILJØGIS

Register: MiljøGIS
Beskrivelse: Tilkøbsdata: Her findes beskrivelser af views med GIS data fra MiljøGIS.
Beskrivelse_udvidet: GIS-Temaer af natur- og miljødata, Visse data hentes fra MiljøGIS og opdateres en gang om ugen, eller sjældnere for nogle temaer. Data er 1-1, blot med lidt tilretninger af kolonnenavne.

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
MGIS BnboGeoView BNBO status
MGIS Np3b2020_Ais_AndreGeoView Fiskeri: Naturplaner NP3basis Natura2000 - AIS Andre passive redskaber
MGIS Np3b2020_Ais_GarnGeoView Fiskeri: Naturplaner NP3basis Natura2000 - AIS Garn
MGIS Np3b2020_Ais_PelagiskeGeoView Fiskeri: Naturplaner NP3basis Natura2000 - AIS Pelagiske redskaber
MGIS Np3b2020_AndreGeoView Fiskeri: Naturplaner NP3basis Natura2000 - WMS Andre passive redskaber
MGIS Np3b2020_ArterGeoView Naturplaner NP3basis Natura2000 - Arter
MGIS Np3b2020_Bioreg_LandGeoView Naturplaner NP3basis Natura2000 - Biogeografiske områder
MGIS Np3b2020_FredskovGeoView Naturplaner NP3basis Natura2000 - Fredskov
MGIS Np3b2020_Fugle_BeskytGeoView Naturplaner NP3basis Natura2000 - Fuglebeskyttelsesområder
MGIS Np3b2020_GarnGeoView Fiskeri: Naturplaner NP3basis Natura2000 - WMS Garn
MGIS Np3b2020_HabitatomrGeoView Naturplaner NP3basis Natura2000 - Habitatsområder
MGIS Np3b2020_PelagiskeGeoView Fiskeri: Naturplaner NP3basis Natura2000 - WMS Pelagiske redskaber
MGIS Np3b2020_RamsaromrGeoView Naturplaner NP3basis Natura2000 - Ramsområder
MGIS Np3b2020_SkovGeoView Naturplaner NP3basis Natura2000 - Skovnaturtyper
MGIS Np3b2020_Soer_Over5haGeoView Naturplaner NP3basis Natura2000 - Søer over 5 ha
MGIS Np3b2020_UrtebraemmerGeoView Naturplaner NP3basis Natura2000 - Urtebræmmer
MGIS Np3b2020_VandlobGeoView Naturplaner NP3basis Natura2000 - Vandløb
MGIS Np3b2020HabitatsoerU5haGeoView Naturplaner NP3basis Natura2000 - Habitatområder under 5 ha
MGIS Np3b2020LevestederArterGeoView Naturplaner NP3basis Natura2000 - Levesteder arter
MGIS Np3b2020LevestedFugleartGeoView Naturplaner NP3basis Natura2000 - Levesteder fuglearter
MGIS Np3b2020LysAabNat2016_19GeoView Naturplaner NP3basis Natura2000 - Lysåbne naturtyper
MGIS Np3b2020MarineBiogeoregGeoView Naturplaner NP3basis Natura2000 - Marine birografiske områder
MGIS Np3b2020MBobleRev2004_18GeoView Naturplaner NP3basis Natura2000 - Marine boble rev 2004-2018
MGIS Np3b2020MKortlaeg2004_18GeoView Naturplaner NP3basis Natura2000 - Marine kortlægning 2004_2018
MGIS Np3b2020Natura2000OmrGeoView Naturplaner NP3basis Natura2000 - Områder
MGIS Np3b2020NaturvildtReservGeoView Naturplaner NP3basis Natura2000 - Naturvildtreservat
MGIS Np3b2020SkovkortL2005_12GeoView Naturplaner NP3basis Natura2000 - Skovkortlægning 2005_2015
MGIS Np3b2020StatEjArealN2000GeoView Naturplaner NP3basis Natura2000 - Stat Ej areal natura2000
MGIS Np3h2021_Ais_AndreGeoView Fiskeri: Naturplaner NP3høringer Natura2000 - AIS Andre passive redskaber
MGIS Np3h2021_Ais_GarnGeoView Fiskeri: Naturplaner NP3høringer Natura2000 - AIS garn
MGIS Np3h2021_Ais_PelagiskeGeoView Fiskeri: Naturplaner NP3høringer Natura2000 - AIS Pelagiske redskaber
MGIS Np3h2021_AndreGeoView Fiskeri: Naturplaner NP3høringer Natura2000 - WMS Andre passive redskaber
MGIS Np3h2021_ArterGeoView Naturplaner NP3høringer Natura2000 - Arter
MGIS Np3h2021_Bioreg_LandGeoView Naturplaner NP3høringer Natura2000 - Biogeografiske områder
MGIS Np3h2021_FredskovGeoView Naturplaner NP3høringer Natura2000 - Fredskov
MGIS Np3h2021_Fugle_BeskytGeoView Naturplaner NP3høringer Natura2000 - Fuglebekyttelsesområder
MGIS Np3h2021_GarnGeoView Fiskeri: Naturplaner NP3høringer Natura2000 - Garn
MGIS Np3h2021_HabitatomrGeoView Naturplaner NP3høringer Natura2000 - Habitatområder
MGIS Np3h2021_LevestederGeoView Naturplaner NP3høringer Natura2000 - Levesteder
MGIS Np3h2021_PelagiskeGeoView Fiskeri: Naturplaner NP3høringer Natura2000 - WMS Pelagiske redskaber
MGIS Np3h2021_RamsaromrGeoView Naturplaner NP3høringer Natura2000 - Ramsområder
MGIS Np3h2021_SkovGeoView Naturplaner NP3høringer Natura2000 - Skovnaturtyper
MGIS Np3h2021_Soer_Over5haGeoView Naturplaner NP3høringer Natura2000 - Søer over 5 ha
MGIS Np3h2021_UrtebraemmerGeoView Naturplaner NP3høringer Natura2000 - Urtebræmmer
MGIS Np3h2021_VandlobGeoView Naturplaner NP3høringer Natura2000 - Vandløb
MGIS Np3h2021HabitatsoerU5haGeoView Naturplaner NP3høringer Natura2000 - Habitatsøer under 5 ha
MGIS Np3h2021LevestederArterGeoView Naturplaner NP3høringer Natura2000 - Levesteder arter
MGIS Np3h2021LevestedFugleartGeoView Naturplaner NP3høringer Natura2000 - Levesteder fuglearter
MGIS Np3h2021LysAabNat2016_19GeoView Naturplaner NP3høringer Natura2000 - Lysåbne naturtyper
MGIS Np3h2021MarineBiogeoregGeoView Naturplaner NP3høringer Natura2000 - Marine geogeografiske områder
MGIS Np3h2021MBobleRev2004_18GeoView Naturplaner NP3høringer Natura2000 - Marine boble rev 2004-2018
MGIS Np3h2021MKortlaeg2004_18GeoView Naturplaner NP3høringer Natura2000 - Kortlægning 2004_2018.
MGIS Np3h2021Natura2000OmrGeoView Naturplaner NP3høringer Natura2000 - Områder
MGIS Np3h2021NaturTyp2010_11GeoView Naturplaner NP3høringer Natura2000 - Naturtyper 2010_2011
MGIS Np3h2021NaturvildtReservGeoView Naturplaner NP3høringer Natura2000 - Naturvildtreservat
MGIS Np3h2021SkovkortL2005_12GeoView Naturplaner NP3høringer Natura2000 - Skovkortlægning 2005_2012
MGIS Np3h2021StatEjArealN2000GeoView Naturplaner NP3høringer Natura2000 - Stat Ej Areal natura2000
MGIS Saarbarhed_NitratGeoView Sårbarhed Nitratområder
MGIS ThemeIndvindingsoplanOSDGeoView Invindingsoplande indenfor OSD
MGIS Vp3b2019BlandingszonerGeoView Vandplaner NP3basis - Blandingszoner
MGIS Vp3b2019MarinFysKonstrGeoView Vandplaner NP3basis - Marine Kyst
MGIS Vp3b2019StorresejlrenderGeoView Vandplaner NP3basis - Stor resejlrender
MGIS Vp3bas2019FoelsomindvOmrGeoView Vandplaner NP3basis - Følsomme indvindingsområder
MGIS Vp3bas2019Natura2000OmrGeoView Vandplaner NP3basis - Natura2000 Områder
MGIS Vp3bas2019V1V2OverflvandGeoView Vandplaner NP3basis - Overfladevand
MGIS Vp3basis2019_BadevandGeoView Vandplaner NP3basis - badevand
MGIS Vp3basis2019_Gvf_KemiskGeoView Vandplaner NP3basis - grundvandsforekomster Kemisk
MGIS Vp3basis2019_HabitatomrGeoView Vandplaner NP3basis - Habitaområder
MGIS Vp3basis2019_HavneGeoView Vandplaner NP3basis - Havneområder
MGIS Vp3basis2019_KlappladserGeoView Vandplaner NP3basis - Klappladser
MGIS Vp3basis2019_RamsaromrGeoView Vandplaner NP3basis - Ramsområder
MGIS Vp3basis2019_RaastofomrGeoView Vandplaner NP3basis - Råstofsområder
MGIS Vp3basis2019_SparringGeoView Vandplaner NP3basis - Spærringstyper
MGIS Vp3basis2019FugleBeskytGeoView Vandplaner NP3basis - Fuglebeskyttelsesområder
MGIS Vp3basis2019Sarga2014_17GeoView Vandplaner NP3basis - Sargasso 2014_2017
MGIS Vp3basis2019SkaldyrvandeGeoView Vandplaner NP3basis - Skaldyrvande
MGIS Vp3basis2019VandindvindGeoView Vandplaner NP3basis - Vandvindingsområder
MGIS Vp3bs2019SwMfsTilstandGeoView
MGIS Vp3h2021_BadevandGeoView Vandplaner NP3høriner - Badevand
MGIS Vp3h2021_BlandingszonerGeoView Vandplaner NP3høriner - Blandingszoner
MGIS Vp3h2021_Fugle_BeskytGeoView Vandplaner NP3høriner - Fuglebeskyttelsesområder
MGIS Vp3h2021_Gvf_KemiskGeoView Vandplaner NP3høriner - grundvandsforekomster Kemisk
MGIS Vp3h2021_Gvf_RisikoGeoView Vandplaner NP3høriner - grundvandsforekomster Risiko
MGIS Vp3h2021_HabitatomrGeoView Vandplaner NP3høriner - Habitatområder
MGIS Vp3h2021_HavneGeoView Vandplaner NP3høriner - Havneområder
MGIS Vp3h2021_KlappladserGeoView Vandplaner NP3høriner - Klappladser
MGIS Vp3h2021_Lulc_Map_PolyGeoView
MGIS Vp3h2021_RamsaromrGeoView Vandplaner NP3høriner - Ramsområder
MGIS Vp3h2021_RaastofomrGeoView Vandplaner NP3høriner - Råstofområder
MGIS Vp3h2021_SkaldyrvandeGeoView Vandplaner NP3høriner - Skaldyrvande
MGIS Vp3h2021_SparringGeoView Vandplaner NP3høriner - Spærringstyper
MGIS Vp3h2021FoelsomIndvOmrGeoView Vandplaner NP3høriner - Følsomme indvindingsområder
MGIS Vp3h2021MarinFysKonstrGeoView Vandplaner NP3høriner - Marine Kyst
MGIS Vp3h2021Natura2000OmrGeoView Vandplaner NP3høriner - Natura 2000 områder
MGIS Vp3h2021Sargsso2014_2017GeoView Vandplaner NP3høriner - Sargasso 2014_2017
MGIS Vp3h2021StorresejlrenderGeoView Vandplaner NP3høriner - Stor sejlrender
MGIS Vp3h2021SwMfsTilstandGeoView
MGIS Vp3h2021V1V2OverflvandGeoView Vandplaner NP3høriner - Overfladevand
MGIS Vp3h2021VandindvindingGeoView Vandplaner NP3høriner - Vandvindingsområder