GEUS JUPITERDATA

Register: GEUS Jupiterdata
Beskrivelse: Tilkøbsdata: Her findes beskrivelser af Views med data fra Jupiter.
Beskrivelse_udvidet:

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
JUPITER Anlaeg_Vandfors_AlmenGeoView Vandforsynings anlægsrapport - Almen
JUPITER AnlaegGeoView Vandforsynings anlægsrapport
JUPITER Bor_Vandfors_AlmenGeoView Borerapport vandforsyning - ALmen
JUPITER Bor_Vandfors_AndreGeoView Borerapport vandforsyning - Andre
JUPITER BoringerGeoView Boringer
JUPITER Mc_Aktiv_IndvindingGeoView Anlægsrapport, aktiv indvinding
JUPITER PejlingerGeoView Pejlinger