ESR

Register: ESR
Beskrivelse: Vigtig!!! Brug ikke ESR efter den 1. januar 2024, da de ikke længere vil blive opdateret, brug i stedet Views fra Ejerfortegnelsen!
Beskrivelse_udvidet: Ejendom StamRegister

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
dbo ESR_BFEKonverteringView Viser alle ESR-ejendomsnumre per 31/12-2023 og hvilke BFE-numre der har erstattet dem. Data opdateres ikke længere efter 31/12-2023. Derfor indeholder viewet ikke ejendomme oprettet efter den dato. Viewet bør kun bruges til at se tidligere ejendomsforhold, når der opstår tvivl om hvilke BFE-numre der indgik i en ESR-ejendom.
dbo ESRAdminView Viewet ertstattes af EJF.EjendomsadministratorView/EJF.EjerskabAdministratorView fra Ejerfortegnelsen
dbo ESREjendomView Viewet ertstattes af MATRIKEL.BestemtFastEjendomView fra Matriklen
dbo ESREjerView Viewet ertstattes af EJF.EjendomsejerView fra Ejerfortegnelsen
dbo ESRMatEjdView Udfases - Erstattes alternativt af ESR_BFEKonverteringsView
dbo ESRMatrikelView Viewet erstattes af Matrikel.JordstykkeGeoView fra Matriklen
dbo ESRSkatRateView ESR skat rater med oversættelse af koder
dbo ESRSkatView ESR skat med oversættelse af koder
dbo Mat_ejereGeoView