ESR

Register: ESR
Beskrivelse: Vigtig!!! Brug ikke ESR efter den 1. januar 2024, da de ikke længere vil blive opdateret, brug i stedet Views fra Ejerfortegnelsen!
Beskrivelse_udvidet: Ejendom StamRegister

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
dbo ESR_BFEKonverteringView Konverterings-view mellem BFE og ESR ejendomsnummer
dbo ESRAdminView Viewet ertstattes af EJF.EjendomsadministratorView/EJF.EjerskabAdministratorView fra Ejerfortegnelsen
dbo ESREjendomView Viewet ertstattes af MATRIKEL.BestemtFastEjendomView fra Matriklen
dbo ESREjerView Viewet ertstattes af EJF.EjendomsejerView fra Ejerfortegnelsen
dbo ESRMatEjdView Udfases - Erstattes alternativt af ESR_BFEKonverteringsView
dbo ESRMatrikelView Viewet erstattes af Matrikel.JordstykkeGeoView fra Matriklen
dbo ESRSkatRateView ESR skat rater med oversættelse af koder
dbo ESRSkatView ESR skat med oversættelse af koder
dbo Mat_ejereGeoView