E&M KONVERTER

Register: E&M konverter
Gruppe: EMkonv
Beskrivelse: E&M konvering LOIS til E&M

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
dbo JF21500V KRR Ejerlejlighedsreg
dbo JR26010V Notater
dbo JY62000V Ejendom
dbo JY62001V GeoEjendomAdresse
dbo JY62002V GeoEjendomMatrikel
dbo JY62003V GeoEjendomMatrikelEx
dbo JY62100V DIBygning
dbo JY62200V DIEnhed
dbo JY62201V
dbo JY62400V DIEnhedCS
dbo JY62500V DIMatrikel
dbo JY62502V
dbo JY62800V DIPlan
dbo JY63000V DIPlanReg
dbo JY63100V Ejer
dbo JY63200V DIVejkode
dbo JY63300V DIAdresse
dbo JY63301V GeoAdresse
dbo JY63400V BBR Ejendom
dbo JY63500V DIEjerlav
dbo JY63600V DIVurdering
dbo JY63800V DIEjendomCS
dbo JY64000T Borger
dbo JY64000V Borger
dbo JY64100T Bosættelse
dbo JY64100V Bosættelse
dbo JY64200T Børnetabel
dbo JY64200V Børnetabel
dbo JY64300T Aktiv borger
dbo JY64300V Aktiv borger
dbo JY64400V Postnummer
dbo JY64401V
dbo JY64402V Postnummer - distrikter
dbo JY64500V DIEjendomsværdier
dbo JY64600V DIBygning
dbo JY64601V
dbo JY64602V GeoBygningBygning
dbo JY64700V DIBygningCS
dbo JY64800V Ejendom
dbo JY64900V Ejer
dbo JY65100V Distrikter
dbo JY65300V Grundværdiområde
dbo JY65400V Grundværdiområde - moderejendomme
dbo JY65500V ESR Afgifter
dbo JY65600V ESR Bidrag
dbo JY65700V DIVurdering
dbo JY65800V ESR Salgstal
dbo JY65900V Forurenede grunde
dbo JY66000V Notater BBR Ejendom
dbo JY66100V Notater BBR Ejendom CS
dbo JY66200V Notater BBR Bygning
dbo JY66300V Notater BBR Bygning CS
dbo JY66400V Notater BBR Enhed
dbo JY66500V Notater BBR Enhed CS
dbo JY66700V Vurderingsnotater
dbo JY67200V MatrikelEjer
dbo JY67201V GeoMatrikelEjer
dbo JY67202V GeoMatrikelEjerEx
dbo JY67300V DIMatrikel
dbo JY67400V
dbo JY67500V Ejendom
dbo JY67600V
dbo JY67700V Matrikel adresse
dbo JY67800T Borger grydeklar adresse
dbo JY67800V Borger grydeklar adresse
dbo JY68100V Plan DK2 Referencer
dbo JY68200V Plan DK2 Kommuneplanramme
dbo JY68300V Plan DK2 Lokalplan
dbo JY68400V Plan DK2 Delplan
dbo JY68500V Plan DK2 Zonekort
dbo JY68600V Plan DK2 Andre kommunale planer
dbo JY68800T Borger - afdøde
dbo JY68800V Borger - afdøde
dbo JY70000V BBR Grund
dbo JY70100V BBR Bygning
dbo JY70200V BBR Opgang
dbo JY70300V BBR Enhed opgang
dbo JY70400V BBR Enhed
dbo JY70500V BBR Etage
dbo JY70600V BBR Rum
dbo JY70700V BBR Teknisk anlæg
dbo JY70800V BBR Brugsenhed
dbo JY70900V BBR Byggesag
dbo JY71000V BBR Ejer
dbo JY72000V BBR Adgangsadresse
dbo JY72100V BBR Enhedsadresse
dbo JY72200V BBR Enheds Enhedsadresse
dbo JY72300V BBR Adressesag
dbo JY72400V BBR Notat
dbo JY73100V BBR Bygningspunkt
dbo JY73200V BBR Adressepunkt
dbo JY74400V
dbo JYB1000V
dbo JYB1100V
dbo JYC0100V CVR Juridisk enhed
dbo JYC0200V CVR Produktionsenhed
dbo JYC0300V CVR Fuldt ansvarlig deltager
dbo JYP2800V Plan DK Planer
dbo JYP2810V Matrikel Plan reference ramme
dbo JYP2820V Matrikel Plan reference lokalplan
dbo JYP2830V Matrikel Plan reference delplan
dbo JYP3000V Plan DK matrikelplan reference
dbo JYP5600V Plan DK Lokalplan
dbo JYP5700V Plan DK Lokalplanområde
dbo JYP5800V Plan DK Kommuneplanstrategi
dbo JYP5900V Plan DK Kommuneplan
dbo JYP6000V Plan DK Kommuneplantillæg
dbo JYP6100V Plan DK Kommuneplanramme
dbo JYP6200V Plan DK Anden kommunal plan
dbo JYP6300V Plan DK Zonekort
dbo QU51000V SysTableStructure
dbo QU51050V