BBR 2.0

Register: BBR 2.0
Gruppe: DAF_BBR
Beskrivelse: Registre fra DAF.

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
BBR BBRSagView Byggesag har til formål at modtage oplysninger om ændringer i bygnings- og boligbestanden, som opstår gennem byggesagsbehandlingen, samt at vedligeholde en aktuel beskrivelse af de ændringer, der er under udførelse, men som ikke er fuldført endnu (verserende byggesager).
BBR BygningEjendomsrelationView
BBR BygningGeoView Ved en bygning forstås i BBR en sammenhængende bebyggelse, der er opført på en selvstændig Bestemt fast ejendom, og som i det væsentlige er opført af ensartede materialer og med omtrent samme antal etager. Bebyggelsen skal også have ensartede adgangsforhold (f.eks. direkte adgang til vej eller indirekte adgang gennem port eller lignende).
BBR BygningView Ved en bygning forstås i BBR en sammenhængende bebyggelse, der er opført på en selvstændig Bestemt fast ejendom, og som i det væsentlige er opført af ensartede materialer og med omtrent samme antal etager. Bebyggelsen skal også have ensartede adgangsforhold (f.eks. direkte adgang til vej eller indirekte adgang gennem port eller lignende).
BBR EjendomsrelationView EjendomsRelation indeholder kopidata om BFEer fra Matrilkens Udvidelse og Ejerfortegnelsen. Data vedligeholdes vha. hændelser.
BBR EnhedEjendomsrelationView
BBR EnhedFordelingsarealView
BBR EnhedGeoView
BBR EnhedView
BBR EtageView
BBR FordelingAfFordelingsarealView
BBR FordelingsarealView
BBR GrundGeoView
BBR GrundJordstykkeView
BBR OpgangView
BBR SagsniveauView
BBR TekniskAnlaegGeoView
OIS_BBR EnhedEnergiForbrug Beregnede energidata - Enhedsforbrug pr. år