BBR 1.7

Register: BBR 1.7
Gruppe: NyBBR
Beskrivelse: Det Nye Bygnings- og Boligregister

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
dbo BBR_Kodelister
dbo GeoDanmark_NyBBR_BygGeoView
dbo NyBBR_AdgAdrGEOView
dbo NyBBR_AdgAdrGEOView_Aktuel
dbo NyBBR_AdgAdrView Adgangsadresser fra NyBBR
dbo NyBBR_AdgAdrView_Aktuel Aktuelle adgangsadresser fra NyBBR
dbo NyBBR_ByggesagView Byggesager i BBR fordelt på grunde,bygninger,enheder,tekniskeanlæg
dbo NyBBR_ByggesagView_Aktuel Aktuelle byggesager i BBR fordelt på grunde,bygninger,enheder,tekniskeanlæg
dbo NyBBR_BygningGeoView
dbo NyBBR_BygningGeoView_Aktuel
dbo NyBBR_BygningView Bygninger i NyBBR
dbo NyBBR_BygningView_Aktuel Aktuelle bygninger i NyBBR
dbo NyBBR_EjdAdrTotal Sammenhæng mellem ejendom og adresse.
dbo NyBBR_EjdAdrTotalView
dbo NyBBR_EjerskabView Ejerskab af NyBBR Bygninger, enheder tekniskeanlæg (fx ejerlejl.)
dbo NyBBR_EjerskabView_Aktuel Aktuelle ejerskab af NyBBR Bygninger, enheder tekniskeanlæg (fx ejerlejl.)
dbo NyBBR_EnhedGeoView
dbo NyBBR_EnhedGeoView_Aktuel
dbo NyBBR_EnhedView Enheder i NyBBR
dbo NyBBR_EnhedView_Aktuel Aktuelle enheder i NyBBR
dbo NyBBR_EtageView Etager i bygning i NyBBR
dbo NyBBR_EtageView_Aktuel Aktuelle etager i bygning i NyBBR
dbo NyBBR_GrundGeoView
dbo NyBBR_GrundGeoView_Aktuel
dbo NyBBR_GrundView Grund i NyBBR
dbo NyBBR_GrundView_Aktuel Aktuelle grunde i NyBBR
dbo NyBBR_KoderView Kodeview i NyBBR
dbo NyBBR_KoderView_Aktuel Aktuelt kodeview i NyBBR
dbo NyBBR_NotatView Notat på bygninger, grund, enheder mm i NyBBR
dbo NyBBR_NotatView_Aktuel Aktuel notat på bygninger, grund, enheder mm i NyBBR
dbo NyBBR_OpgangView Opgang i NyBBR
dbo NyBBR_OpgangView_Aktuel
dbo NyBBR_TekniskanlaegGeoview
dbo NyBBR_TekniskanlaegGeoview_Aktuel
dbo NyBBR_TekniskAnlaegView Tekniskeanlæg i NyBBR fx. olietanke
dbo NyBBR_TekniskAnlaegView_Aktuel
dbo NyBBREjendom Summering af BBR data på ejendomsniveau