BBR 1.7

Register: BBR 1.7
Beskrivelse: Vigtig!!! Brug ikke BBR 1.7 efter den 1. januar 2024, da de ikke længere vil blive opdateret, brug i stedet Views fra BBR 2.0!
Beskrivelse_udvidet: Det Nye Bygnings- og Boligregister

Skemanavn Objektnavn Beskrivelse
dbo BBR_Kodelister
dbo GeoDanmark_NyBBR_BygGeoView
dbo NyBBR_AdgAdrGEOView Udfases ingen alternativ
dbo NyBBR_AdgAdrGEOView_Aktuel Udfases - Anvend i stedet DAR.husnummerGeoview
dbo NyBBR_AdgAdrView Udfases ingen alternativ
dbo NyBBR_AdgAdrView_Aktuel Udfases - Anvend i stedet DAR.husnummerGeoview
dbo NyBBR_ByggesagView Udfases ingen alternativ
dbo NyBBR_ByggesagView_Aktuel Udfases - Anvend i stedet BBR.SagView
dbo NyBBR_BygningGeoView Udfases ingen alternativ
dbo NyBBR_BygningGeoView_Aktuel Udfases - Anvend i stedet BBR.BygningGeoView
dbo NyBBR_BygningView Udfases ingen alternativ
dbo NyBBR_BygningView_Aktuel Udfases - Anvend i stedet BBR.BygningView
dbo NyBBR_EjdAdrTotal Sammenhæng mellem ejendom og adresse.
dbo NyBBR_EjdAdrTotalView
dbo NyBBR_EjerskabView Udfases ingen alternativ
dbo NyBBR_EjerskabView_Aktuel Udfases - Anvend i stedet BBR.EjendomsrelationView
dbo NyBBR_EnhedGeoView Udfases ingen alternativ
dbo NyBBR_EnhedGeoView_Aktuel Udfases - Anvend i stedet BBR.EnhedGeoView
dbo NyBBR_EnhedView Udfases ingen alternativ
dbo NyBBR_EnhedView_Aktuel Udfases - Anvend i stedet BBR. EnhedView
dbo NyBBR_EtageView Udfases ingen alternativ
dbo NyBBR_EtageView_Aktuel Udfases - Anvend i stedet BBR.EtageView
dbo NyBBR_GrundGeoView
dbo NyBBR_GrundGeoView_Aktuel Udfases - Anvend i stedet BBR. GrundGeoView
dbo NyBBR_GrundView Udfases ingen alternativ
dbo NyBBR_GrundView_Aktuel Udfases - Anvend i stedet BBR. GrundGeoView
dbo NyBBR_KoderView Udfases ingen alternativ
dbo NyBBR_KoderView_Aktuel Udfases ingen alternativ
dbo NyBBR_NotatView Notat på bygninger, grund, enheder mm i NyBBR
dbo NyBBR_NotatView_Aktuel Aktuel notat på bygninger, grund, enheder mm i NyBBR
dbo NyBBR_OpgangView Opgang i NyBBR
dbo NyBBR_OpgangView_Aktuel Udfases - Anvend i stedet BBR.OpgangView
dbo NyBBR_TekniskanlaegGeoview Udfases ingen alternativ
dbo NyBBR_TekniskanlaegGeoview_Aktuel Udfases - Anvend i stedet BBR.TekniskAnlaegGeoView
dbo NyBBR_TekniskAnlaegView Udfases ingen alternativ
dbo NyBBR_TekniskAnlaegView_Aktuel Udfases - Anvend i stedet BBR.TekniskAnlaegGeoView
dbo NyBBREjendom Summering af BBR data på ejendomsniveau